Stad aan ‘t Haringvliet gaat in zijn geheel over op waterstofgas, waarbij de kosten worden gedragen door gemeente. De stemming over het laten afvallen van waterstofgas en groen gas door een hand op te steken lijkt mij geen eerlijke stemming. Zouden we deze optie niet beter verder uitgewerkt kunnen zien?

Vraag

Stad aan ‘t Haringvliet gaat in zijn geheel over op waterstofgas, waarbij de kosten worden gedragen door gemeente. De stemming over het laten afvallen van waterstofgas en groen gas door een hand op te steken lijkt mij geen eerlijke stemming. Zouden we deze optie niet beter verder uitgewerkt kunnen zien?

Antwoord

De Rijksoverheid voert experimenten uit voor het gebruik van groen waterstof voor de gebouwde omgeving. Daarom zijn er projecten op kleine schaal met bijvoorbeeld straten van 10 woningen, of op grote schaal van hele wijken of steden waar ze een experiment willen gaan doen om daar ervaring mee op te doen.

 

Het grootste experiment wat gaat plaatsvinden in Stad aan ‘t Haringvliet. Er wordt nu heel hard binnen dat project gewerkt om de technische en financiële uitdagingen aan te gaan.

Stad aan ‘t Haringvliet is zowel door de overheid als de netbeheerder Stedin aangewezen als een experiment om te kijken wat het betekent om een groot dorp op waterstof aan te sluiten. Daardoor is er heel veel subsidie en begeleiding beschikbaar gesteld waardoor een gegarandeerde prijs kan worden gegeven voor waterstof wat vergelijkbaar is met aardgas. Bewoners ontvangen daarnaast een waterstofgasketel, een inductie kookplaat en een pannenset aan bewoners. Dit kost echter zo veel geld per woning, dat dit niet automatisch te betalen is voor de rest van Nederland.

 

Impuls Advies heeft daarnaast ook onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijke warmteoplossingen voor de Drevenbuurt, waaronder groen gas. Impuls Advies heeft ons geadviseerd om groen gas als warmteoplossing voor de Drevenbuurt af te laten vallen met als belangrijkste reden de uitdagingen die bij de productie en opslag van het gas komen kijken. Het produceren van groen gas betekent voor de Drevenbuurt dat er veel mest of gft-afval beschikbaar moet zijn uit de omgeving. Om een beeld te schetsen zijn er per huishouden ongeveer 2 koeien nodig. De hele Drevenbuurt bestaat uit 1350 woningen en dat zijn bij elkaar opgeteld 2700 koeien. Om aan die vraag te voldoen zijn minimaal 25 veebedrijven nodig. Deze 25 veebedrijven zouden vervolgens enkel voor de Drevenbuurt mest moeten leveren.

 

Ook is er gekeken naar groen gas uit slibverbranding. Aan deze kant van de Maas zit er ook een slibverbranding installatie. Dat ligt op redelijk grote afstand van de Drevenbuurt waardoor het transport van de leiding ook erg kostbaar zou worden.

 

Daarnaast moet groen gas ook worden opgeslagen. De opslag is erg kostbaar en wordt nog zelden toegepast.