Is er ook gekeken naar groen gas uit slibverwerking afvalwater?

Vraag

Is er ook gekeken naar groen gas uit slibverwerking afvalwater?

Antwoord

Groen gas kan uit diverse bronnen worden gemaakt. Hierbij is bij een decentraal systeem slibverwerking uit afvalwater in de Drevenbuurt niet de meest voor de hand liggende optie. Rioolslib wordt op grote schaal verwerkt, een rioolwaterzuiveringsinstallatie is te klein. De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen ligt ook ver weg van de Drevenbuurt. Hierdoor is zowel thermische energie uit afvalwater (TEA) als groen gas uit rioolslib niet interessant

In hoeverre is het kappen van bomen om te dienen voor brandstof voor biogas duurzaam of wordt biogas alleen van gft-afval geproduceerd?

In de Drevenbuurt hebben we onderzoek gedaan naar groen gas als mogelijke collectieve warmteoplossing. Groen gas is biogas dat is opgewaardeerd tot een hogere kwaliteit en zuiverheid vergelijkbaar aan aardgas. Groen gas wordt vervolgens gebruikt in de woningen om te verstoken. Groen gas wordt doorgaans gemaakt van mest, of gft-afval en andere soorten biomassa. In het onderzoek dat uitgevoerd is door bureau Impuls Advies is er vooral gekeken naar biogas op basis van mestproductie of gft-afval en is het gebruik van biomassa uit de houtkap van bomen niet aan de orde gekomen.