Als waterstof op een later moment wel rendabel blijkt, kunnen we dan nog alsnog switchen vanuit een andere warmte- oplossing?

Vraag

Als waterstof op een later moment wel rendabel blijkt, kunnen we dan nog alsnog switchen vanuit een andere warmte- oplossing?

Antwoord

Dat is niet mogelijk. De investeringen die nodig zijn voor de aanleg van de infrastructuur voor ofwel een bronnet ofwel een warmtenet, zijn hiervoor te hoog. Een bronnet of een warmtenet wordt aangelegd voor een periode van minimaal 30 jaar. Daarnaast is de ambitie dat Stedin in 2032 stopt met de gaslevering in de Drevenbuurt. Dit gasnet gaan ze daarna niet weer opnieuw aanleggen/activeren. Bovendien zijn er ook hoge kosten gemoeid met de aanleg van de collectieve warmteoplossing in de woning. De manier waarop de woning wordt aangesloten op de collectieve warmteoplossing is ook per oplossing anders. Om deze redenen is de keuze voor een collectieve warmteoplossing ook echt een keuze voor de lange termijn.