Is de warmtetransitie voor senioren nog de moeite?

Vraag

Is de warmtetransitie voor senioren nog de moeite?

Antwoord

We hopen uiteraard dat u nog lang in de Drevenbuurt kan blijven wonen! We kunnen ons ook goed voorstellen dat u zich tegelijkertijd afvraagt of het voor u nog wel zin heeft. Dat is uiteraard een persoonlijke afweging. Vanuit onze optiek denken wij van wel. Het gaat immers niet alleen om een verstandige oplossing voor een beter milieu, maar ook over het toekomstbestendig maken van uw woning. Voor uzelf of voor degene aan wie u de woning achterlaat.

Subsidies vanuit de Rijksoverheid zijn momenteel al voorhanden. Onderdeel van de zoektocht zal zijn welke bijdrage redelijkerwijs van elke partij kan worden verwacht. We hopen van harte dat u aangehaakt blijft en dat u hierover met ons meedenkt!