Ervaring woningbezichtiging van bewoner André Brockhus

Een van de kandidaten die zich heeft opgegeven voor een woningbezichtiging is André Brockhus. Onlangs is Impuls Advies bij hem langs geweest om de woningbezichtiging te doen.

plattegrond

Hieronder delen we zijn ervaring:

André Brockhus is een buurtbewoner die lid is van de werkgroep Wijkuitvoeringsplan (WUP) Drevenbuurt Aardgasvrij. In de werkgroep WUP zet André zich samen met de andere leden in om tot een plan te komen voor een aardgasvrije Drevenbuurt in 2032. André is zoals hij het zelf noemt al ‘aardig bezig geweest’ met het aanbrengen van verduurzamingsmaatregelen aan zijn woning.

Inmiddels is zijn woning al voorzien van een hybride warmtepomp, de helft van de ramen zijn HR++, zonnepanelen staan op het dak, en de spouwmuren, kelder en het dak zijn geïsoleerd. André heeft zich via het aanmeldformulier van Impuls Advies opgegeven voor een woningbezichtiging. Impuls Advies is daarna via de e-mail met hem in contact gekomen en er heeft onlangs een woningbezichtiging plaatsgevonden. 

André vertelt dat het een positieve ervaring is geweest. Impuls Advies is erg vriendelijk, secuur en soepel te werk is gegaan. Samen zijn ze bijna door de hele woning gegaan en Impuls Advies heeft veel rondgekeken, gemeten en foto’s gemaakt. Zo is er gekeken naar de breedte van de spouwmuren, maar ook naar de kelder en bijvoorbeeld de ramen. Impuls Advies heeft toen gecommuniceerd wat er op basis van de eerste indrukken van de bezichtiging de meest voor de hand liggende warmteoplossingen zouden zijn. Al snel kon er geconstateerd worden welke warmteoplossingen relatief makkelijker waren dan anderen. Toen André zelf met een warmteoplossing kwam die hij in gedachte had gaf Impuls Advies aan dat deze ideeën ook welkom waren. 

Al met al heeft de bezichtiging bij André ongeveer 2 uur in beslag genomen. Eind maart heeft Impuls Advies de woningbezichtigingen afgerond. De resultaten van dit onderzoek zijn op de laatste thema-avond op 16 mei teruggekoppeld aan de bewoners.