Buurtbewoner aan het woord: Peter Bout

Peter woont sinds 1996 met zijn gezin in een voor de Drevenbuurt wat nieuwer huis. Bouwjaar 1990. Zo’n 7 jaar geleden heeft Peter zijn dak vol gelegd met zonnepanelen. Binnenkort moet de schuifpui vervangen worden en daar komt dan HR++glas in.

woonblok

Peter overweegt nog om ook zonnepanelen tegen de zuidmuur van zijn huis te laten plaatsen, maar is daar nog niet uit. Hij heeft lange tijd bij een producent van grijze waterstof gewerkt en is zodoende thuis in die materie. Zijn plan is om binnenkort als zelfstandig ondernemer met vloeibare waterstof te gaan werken.

Hoe kijk je aan tegen een alternatieve warmtebron in de Drevenbuurt ?

"Naar mijn idee is waterstofgas niet zo geschikt als warmtebron voor woningen. Om waterstofgas te maken moet je water splitsen in waterstofgas en zuurstof en daarvoor is veel electriciteit nodig. Dat is vooral rendabel bij grootschalige afname, bijvoorbeeld van bedrijven, glastuinbouw e.d. en voor bewegende transportmiddelen zoals auto’s, vrachtwagens/bussen, treinen, vliegtuigen en schepen. Van warmtenetten, die als bron een fabriek met een schoorsteen hebben vraag ik me af of dat wel zo duurzaam is. Want wat wordt daar uitgestoten aan gassen?

Zodoende ben ik nu een warm voorstander van bodemwarmte oftewel geothermie. Dat lijkt mij het meest duurzaam."

Je bent ook lid geworden van de klankbordgroep. Waarom?

"Ja, ik vond het fantastisch dat de gemeente input wilde van de bewoners. Voor de meedenksessie in september 2022 verwachtte ik een kant-en-klaar voorstel van de gemeente, waar we ja of nee op konden zeggen en daar zou ik moeite mee hebben gehad. Maar toen bleek dat bewoners mee konden doen in het beslistraject heb ik me gelijk opgegeven voor de klankbordgroep. Ik wil daar graag aan meewerken.

Wat zijn je motieven voor je inzet om van het aardgas af te gaan?

"We moeten de opwarming van de aarde echt verminderen en dus de uitstoot van CO2 verminderen en van het aardgas af gaan. Het is van groot belang, dat dat besluit en de plannen daarvoor zo breed mogelijk gedragen worden. Ik wil dan ook medeverantwoordelijkheid dragen voor mijn eigen energievoorziening en die van de buurt door mijn inbreng daaraan te leveren."