Bewoners aan het woord: Lynn Dijksma en Henk Maarleveld

Lynn en Henk zijn ruim 34 jaar geleden in de Drevenbuurt komen wonen en hebben daar geen moment spijt van gehad. Net als veel andere buurtbewoners denken ze na over de energietransitie. Ze ondersteunen het project 'Drevenbuurt Aardgasvrij', maar ze zijn wel bang dat dit nu te snel gaat.

bomen drevenbuurt

Wat was jullie eerste reactie toen jullie hoorden dat de Drevenbuurt was geselecteerd om als eerste van het aardgas af te gaan?

"Van het aardgas af gaan is goed en ook belangrijk, maar we maken ons zorgen over de tijdlijn waarvoor gekozen is. In de huidige plannen staat 2 jaar voor het wijkuitvoeringsplan en dan 8 jaar voor de uitvoer daarvan met 2032 als eindpunt. Dan denken wij, neem toch de tijd, zeker met alle ontwikkelingen op het moment.

Groen gas en het op grote schaal produceren van 'groene' waterstof zijn technieken die nu nog in opkomst zijn. Wij vinden dat een heel mooie ontwikkeling. We denken dat als we de tijd nemen om te kijken hoe deze energiedragers zich verder ontwikkelen, we misschien wel voor een oplossing kunnen kiezen die voor een groot deel gebruik maakt van de al bestaande infrastructuur. We vinden het heel belangrijk dat we nu niet te snel een techniek omarmen die over een aantal jaar blijkt ingehaald te zijn, maar ons nu wel op hoge kosten jaagt en een ingrijpende verbouwing vereist. In de tussentijd zou de gemeente zich kunnen richten op het laaghangend fruit in andere wijken, bijvoorbeeld door veel appartementencomplexen aan een warmtenet te verbinden. Zo kan de gemeente wel aan haar opgave voldoen om snel veel huizen aardgasvrij te maken. De gemeente Schiedam is hier bijvoorbeeld hierin al heel ver."

Wat is voor jullie belangrijk voor de rest van het traject 'Drevenbuurt Aardgasvrij'?

"We vinden het belangrijk dat we goed gebruik maken van de kennis uit andere gemeenten en de input van technici bij het opstellen van het wijkuitvoeringsplan. We willen niet graag dat de Drevenbuurt een proeftuin wordt. Hiermee doe je bewoners tekort en jaag je ze op hoge kosten door een dure oplossing door te drukken. Het plan moet realistisch en uitvoerbaar zijn en dat kost tijd. We denken dat het belangrijk is om hierbij niet vast te houden aan een harde deadline, maar flexibel te zijn en de tijd te pakken die nodig is.

Ook vinden we het van belang dat er met iedereen rekening wordt gehouden in het traject. In de Drevenbuurt wonen ook veel oudere mensen voor wie een verbouwing heel ingrijpend kan zijn. En er moet aandacht zijn voor mensen, voor wie het financieel niet mogelijk is om zelf veel te betalen. Het allerbelangrijkste vinden wij dat wij en alle bewoners in de Drevenbuurt straks een keuze mogen maken uit verschillende opties, op een democratische wijze. Iedereen in de wijk moet of mee kunnen komen, of hun eigen plan kunnen trekken."

Wat willen jullie je medebewoners nog meegeven?

Henk: "Ik vind het belangrijk dat mensen er niet te lichtvaardig over denken. Soms kan je door de media het idee krijgen dat het allemaal appeltje-eitje is, maar het gaat geld kosten, het komt met veel rommel en ongemak in huis en het zal zeker niet overmorgen al geregeld zijn."

Lynn: "Maak de deadline van 2032 flexibel en neem de tijd voor een optimale oplossing. Van uitstel komt geen afstel!"