Vlaardings ophoogprogramma

Zakken? Dat doen allerlei straten in Vlaardingen tegelijk. Ophogen kan helaas maar straat voor straat. In het ophoogprogramma staat de planning voor ophogingen.

Een groot deel van Vlaardingen staat op klei- en veenlagen. Een ondergrond die gevoelig is voor verzakkingen. Dat ziet er niet alleen rommelig uit, maar kan ook voor allerlei problemen zorgen: beschadiging van riolering, kabels en leidingen, scheefliggende stoeptegels en gaten in de bestrating, een groot hoogteverschil tussen trottoir en de ingang van woningen en andere problemen.

Via hoogtemetingen en satellietdata heeft de gemeente een goed beeld van de snelheid waarmee de grond verzakt. De straten in de stad die het meest te lijden hebben onder de dalende bodem, gaat de gemeente de komende jaren ophogen.

Bij dat ophogen kijkt de gemeente samen met de bewoners direct of de werkzaamheden benut kunnen worden om ook kleine verbeteringen in de inrichting van de straat aan te brengen, bijvoorbeeld door de parkeerruimte iets anders in te delen. Ook kijkt de gemeente of er nog andere werkzaamheden in de straat op het programma staan. Door ophoogwerkzaamheden te combineren met andere noodzakelijke ingrepen kan de overlast voor bewoners en bedrijven worden beperkt en kunnen kosten bespaard worden.

Als uw straat aan de beurt is, dan krijgt u vooraf informatie van de gemeente over de werkzaamheden en over wat u zelf kunt doen om zo min mogelijk overlast te ervaren. Ook informeert de gemeente bewoners over de mogelijkheid om de ophoging aan te grijpen om de voortuin in te richten met meer groen en minder tegels. Wellicht inspireert dat u om mee te helpen om onze stad een stukje groener te maken en regenwater gemakkelijker af te laten voeren.

Informatie en communicatie Boskalis

Agenda

Ieder jaar worden een paar straten opgehoogd. De eerste projecten zijn inmiddels in volle gang. Hieronder ziet u de projecten die in het ophoogprogramma opgenomen zijn:

Populierendreef en Hazelaardreef (inclusief Abelendreef)

Impressie Populierendreef

Impressie Populierendreef.

 Impressie Hazelaardreef

 Impressie Hazelaardreef.

 Impressie Abelendreef

 Impressie Abelendreef.

Digitale informatiebijeenkomst 28 oktober 2021

Tijdens de digitale informatiebijeenkomst van 28 oktober is het ophoogprogramma fase 1 besproken voor Populierendreef en Hazelaardreef (inclusief Abelendreef). Heeft u de bijeenkomst gemist? Geen probleem. U kunt de bijeenkomst hieronder terugkijken.

IFrame

Dirk de Derdelaan

Ook aan de Dirk de Derdelaan gaan we aan de slag met ophogen! Hier krijgt het parkeerterrein en de hoofdrijbaan ter hoogte van het parkeerterrein een opknapbeurt: De riolering wordt vervangen, de hoofdrijbaan krijgt nieuw asfalt en het parkeerterrein krijgt nieuwe bestrating en groen. Alles in een nieuw jasje dus! En natuurlijk alles ook weer op de juiste hoogte.

Dinsdag 19 april waren bewoners uitgenodigd voor een inloopavond waarin zij het ontwerp gepresenteerd kregen en hun opmerkingen konden meegeven aan de projectmedewerkers. Alle opmerkingen zijn verzameld en in week 17 worden de vragen op deze pagina gepubliceerd met daarbij de reactie waarin u kunt lezen wat het projectteam met de opmerking gaat doen.

Uitvoering

Nu het ontwerp definitief is, volgt de voorbereidingsfase waarin de gemeente het ontwerp verder uitwerkt. Daarna gaat de gemeente op zoek naar een aannemer. De gemeente hoopt dat de aannemer zo snel mogelijk van start kan.

Vragen

Heeft u vragen over dit project? Deze kunt u stellen via ons contactformulier. Vermeld hier dan duidelijk dat het gaat over ‘Project Ophoging Dirk de Derdelaan’.

Platanendreef Oost, Sparrendreef, Kastanjedreef, Cederdreef en Acaciadreef

Binnenkort gaan we ophogen in het oostelijk deel van de Platanendreef, de Sparrendreef, in de Kastanjedreef, de Cederdreef en de Acaciadreef. Wanneer welke straat exact aan de beurt is, is nog niet bekend. De gemeente hoopt snel samen met de aannemer een planning te maken voor het project.

Niet alleen gaat de straat omhoog, maar deze dreven krijgen ook direct een nieuw riool en we grijpen de werkzaamheden aan om de inrichting van de straat waar mogelijk te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp vastgesteld. 

Parkeren en verkeersveiligheid

In het ontwerp is de inrichting van de wijk wat aangepast om de verkeersveiligheid en het parkeren in de buurt te verbeteren. Zo gaan we bijvoorbeeld in de Kastanjedreef een fietsstraat aan te leggen en in de Populierendreef parkeervakken te maken om het parkeren beter te regelen. Door deze maatregelen worden de straten overzichtelijker en verkeersveiliger. 

Groen

Ook is er meer groen in het ontwerp. Dat maakt de wijk niet alleen mooier en is niet alleen beter voor de biodiversiteit, maar zorgt er ook voor dat de wijk beter bestand is tegen klimaatverandering. Meer groen in de wijk geeft verkoeling op hete dagen en zorgt er voor dat regenwater gemakkelijker de grond in kan zakken, waardoor de riolering bij hevige regenbuien minder snel overbelast raakt.
Bij het ophogen van een wijk kunnen we helaas nooit alle bomen behouden omdat bomen een ophoging vaak niet overleven. Gelukkig zijn er ook bomen die wel kunnen blijven staan en kunnen we veel nieuwe bomen planten op plekken waar zij voldoende ruimte hebben om te groeien. We willen het aantal bomen in de wijk minimaal gelijk houden.

Vragen

U kunt via www.vlaardingen.nl/contactformulier altijd uw vragen stellen aan het projectteam.

Elzendreef en Wilgendreef

Informatie volgt zodra er meer bekend is.

IJsselhoevedreef en Vogelbuurt Zuid

Informatie volgt zodra er meer bekend is.

Statenbuurt

Informatie volgt zodra er meer bekend is.

Vaart Zuid

Informatie volgt zodra er meer bekend is.

Vaart Noord

Informatie volgt zodra er meer bekend is.