Hoe kan ik een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen als ik in het buitenland woon?

Vraag

Hoe kan ik een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen als ik in het buitenland woon?

Antwoord

Als een persoon is uitgeschreven naar het buitenland dan moet de aanvraag rechtstreeks bij Justis worden ingediend. Stuur dan een ingevuld aanvraagformulier en een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs naar Justis.

Stuur uw aanvraag met alle bijbehorende bijlagen per email naar: frontdesk.justis@minvenj.nl of per post naar Justis,  t.a.v.  Afdeling COVOG, Postbus 16115, 2500 BC  Den Haag.

Kijk voor meer informatie op www.justis.nl.

Zie ook deze producten