Verklaring van vakbekwaamheid: code 95

Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig. Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Zij hoeven vanaf die data nog géén geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs te hebben. Als zij beroepsmatig als chauffeur werken, dan moeten zij wel nascholing gaan volgen. Hiervoor geldt een aangepaste termijn.

Per 1 juni 2015 geldt de vrijstelling van code 95 voor beroepschauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 niet meer. Heeft u code 95 al op uw rijbewijs en wilt u deze houden, dan gelden voor u dezelfde regels als voor andere chauffeurs.

Kijk voor meer informatie op de website van het CBR: www.cbr.nl.