Ik reis met kinderen naar het buitenland, maar ik heb een andere achternaam dan zij. Wat moet ik doen?

Vraag

Ik reis met kinderen naar het buitenland, maar ik heb een andere achternaam dan zij. Wat moet ik doen?

Antwoord
  • Bij paspoortcontrole op Nederlands grondgebied is dit geen probleem, omdat de Koninklijke Marechaussee toegang heeft tot gegevens in de gemeentelijke basisadministratie. Voor in Nederland woonachtige personen kan worden nagegaan wie de ouders van een kind zijn of wie het ouderlijk gezag heeft. Meer informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens vindt u op de website van de Koninklijke marechaussee.
  • Informeer bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming voor informatie over de grenscontrole daar ter plekke.
  • Daarnaast kan een ouder de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in zijn of haar reisdocument laten opnemen. Als de (gewezen) partner dezelfde achternaam heeft als het meereizende kind kan dat bijdragen aan een vlotte grenspassage.
Zie ook deze producten