Voor ondernemers

Veranderen de gegevens van uw bestaande opvang, geef dit dan door aan de gemeente.

Download het juiste onderstaande wijzigingsformulier en stuur dit op naar de gemeente. Het wijzigingsformulier LRK vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Starten kinderopvanglocatie

Bent u van plan een kinderverblijf, buitenschoolse opvang te starten of een gastouder te worden? Daar helpt de overheid u bij.

Toezicht op kinderopvang

De GGD Rotterdam-Rijnmond voert de inspecties in de kinderopvang uit. Dit doen zij namens de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. De GGD bezoekt jaarlijks alle geregistreerde locaties in de kinderopvang. Zij toetst of de organisaties voldoen aan de Wet Kinderopvang. De inspectierapporten zijn terug te vinden via het Landelijk Register Kinderopvang.