Taken en regelingen kinderopvang

Kinderopvang is bedoeld voor opvang van kinderen van werkende, studerende of re-integrerende ouders. De overheid betaalt mee aan uw kinderopvang. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of gastouder staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag

Informeer altijd of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, ook als u geen werk heeft. Controleer of uw opvang staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Via de Belastingdienst kunt u een aanvraag voor kinderopvangtoeslag doen. 

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag of het invullen van papieren? Stroomopwaarts helpt u verder.

Gemeentelijke ondersteuning in Peuteropvang/VVE

Kinderopvang en VVE helpen kinderen wel met een goed start naar de basisschool. Het is belangrijk dat alle kinderen vanaf 2 jaar spelend kunnen leren bij een kinderopvangorganisatie. Kinderen leren daar natuurlijk niet alleen, ze spelen ook samen met andere kinderen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan kinderopvang met voorschool (VVE) aanraden om ontwikkelingsachterstanden bij uw kind te voorkomen. De medewerkers van de kinderopvang besteden dan extra aandacht aan de ontwikkeling van kinderen, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen. 

Gemeentelijke ondersteuning in Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Ouders met lichamelijke, psychische of sociale problemen kunnen soms de opvoeding en verzorging van hun kind tijdelijk niet meer aan. Kinderopvang kan dan even een oplossing zijn. Het wijkteam van Stichting Minters helpt u verder.

Toezicht op kinderopvang

De GGD Rotterdam-Rijnmond voert de inspecties in de kinderopvang uit. Dit doen zij namens de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. De GGD bezoekt jaarlijks alle geregistreerde locaties in de kinderopvang. Zij toetst of de organisaties voldoen aan de Wet Kinderopvang. De inspectierapporten zijn terug te vinden via het Landelijk Register Kinderopvang.