Overzicht kinderopvang

Vlaardingen kent verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. U regelt de kinderopvang zelf met de kinderopvangorganisatie of de gastouder. U kunt bij hen informeren naar de mogelijkheden en eventuele wachtlijsten. U kunt de geregistreerde opvanglocaties vinden in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wat is kinderopvang?

Bij een kinderopvang worden kinderen in een groep opgevangen door pedagogisch medewerkers. Onder kinderopvang valt ook gastouderopvang. Pedagogisch medewerkers en gastouders hebben een speciale, gekwalificeerde opleiding gevolgd en moeten een verklaring omtrent gedrag hebben. Elke kinderopvangorganisatie moet voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang. De kinderopvang kent drie vormen van opvang:

  • Dagopvang
  • Buitenschoolse opvang
  • Gastouderopvang

Dagopvang

Dagopvang is de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar op een kinderdagverblijf. Kinderen worden opgevangen in groepen van maximaal 16 kinderen, afhankelijk van de leeftijd en de samenstelling van de groep.  

Er bestaan horizontale groepen, waar kinderen van gelijke leeftijden bij elkaar zitten. Vaak is er dan een babygroep, dreumesgroep en peutergroep. In verticale groepen worden kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen. Een kinderdagverblijf kan veel betekenen voor de ontwikkeling van kinderen. 

Peuteropvang

Peuteropvang is bedoeld voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar, gericht op de ontwikkeling van het kind. Kinderen komen enkele dagdelen per week. Voor de ontwikkeling van jonge kinderen is spelen heel belangrijk. Kinderen leren belangrijke sociale vaardigheden zoals rekening houden met elkaar. Als een kind niet naar een kinderdagverblijf gaat, biedt peuteropvang een goede voorbereiding op de basisschool. Hierdoor worden tevens achterstanden op de basisschool zoveel mogelijk voorkomen. Op de peuteropvang wordt vaak voor- en vroegschoolse educatie aangeboden. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

VVE is bedoeld voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Kinderen kunnen op vaste dagdelen komen spelen. De peuteropvang biedt extra aandacht aan taal en vaardigheden die uw kind nodig heeft voor een goede start op de basisschool (4 jaar tot 6 jaar). Dit gebeurt door kinderen spelenderwijs te laten leren. 

Voor kinderen tussen de 2 jaar en 4 jaar worden de VE-programma’s aangeboden. Voor kinderen vanaf 4 jaar worden de programma’s aangeboden in groep 1 en groep 2 van de basisschool (vroegschoolse educatie). Door deze extra ondersteuning nemen (taal)achterstanden af en maken kinderen een betere start op de basisschool.

Sommige kinderen komen in aanmerking voor een zogenaamde VVE-indicatie van het consultatiebureau (CJG). Bijvoorbeeld kinderen die extra (taal)stimulering nodig hebben om een goede start op de basisschool te maken. De CJG arts of verpleegkundige beoordeelt aan de hand van vastgestelde criteria of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Als uw kind een VVE-indicatie heeft gekregen, heeft uw kind recht op vier dagdelen peuteropvang. U betaalt voor de twee extra dagdelen geen extra ouderbijdrage. Peuters die geen VVE-indicatie hebben komen twee dagdelen per week.

Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO betekent buitenschoolse opvang. Dat is de opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar) voor of na schooltijd.  Een BSO vangt de basisschoolkinderen ook op tijdens vrije dagen, zoals studiedagen van de school, en in vakanties. 

Gastouderopvang (VGO)

Gastouderopvang is kleinschalige opvang in huiselijke sfeer voor kinderen van 0 jaar tot 12 jaar. Deze vorm van kinderopvang is meestal bij de gastouder thuis. Gastouderopvang kan ook op het adres van de vraagouder(s) plaatsvinden. 

Een gastouder dient altijd aangesloten te zijn bij een gastouderbureau. Dit bureau zorgt onder meer voor de bemiddeling tussen de ouders en de gastouder, de betaling van de gastouder en heeft regelmatig contact met ouders en gastouders. Gastouderopvang heeft aparte wetgeving. Ook gastouders worden geïnspecteerd door de GGD.