Bedrijf of beroep aan huis

Een bedrijf aan huis is toegestaan in Vlaardingen onder bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden

 • woonfunctie moet behouden blijven;
 • eigenaar van bedrijf moet ook bewoner van het huis zijn;
 • max 25% van het woonoppervlak met een maximum van 30 m2;
 • detailhandel uitgesloten (webwinkel mag wel); 
 • geen fysieke reclame op het terrein toegestaan;
 • geen negatieve invloed op het woon- en leefklimaat van de omgeving;
 • geen toename aan verkeer;

Een beroep of bedrijf aan huis mag maximaal bedrijfscategorie 1 exploiteren, tenzij in het bestemmingsplan bedrijfscategorie 2 genoemd staat. Hierboven staan de basisregels. Sommige bestemmingsplannen geven nog iets ruimere mogelijkheden. Wij raden aan dat de initiatiefnemer zelf www.ruimtelijkeplannen.nl checkt.

Korte uitleg www.ruimtelijkeplannen.nl

 1. Klik op de knop ‘plannen zoeken’
 2. Vul links het adres in waar het om gaat. Let op: de zoekmachine is gevoelig en van heel Nederland. Soms helpt het om ‘adres, Vlaardingen’ in te toetsen.
 3. In het linkermenu verschijnen nu alle geldende bestemmingsplannen en bestemmingsplannen in ontwerp. Het is belangrijk dat u kijkt naar het vastgestelde/onherroepelijke bestemmingsplan. Er staan in deze lijst enkele paraplubestemmingsplannen (wonen en parkeren), deze zijn alleen van toepassing op uw vraag als die vraag gaat over wonen, splitsen, kamerverhuur of parkeren. Voor een vraag over het gebruik of bouwregels van het pand moet u het andere plan hebben.
  • Let op: sommige plannen zijn oud en bevatten geen visuele kaart in de viewer. Neem in dat geval contact op met de gemeente.
 4. Als u eenmaal op dit plan hebt gedrukt, gaat u naar de locatie en verschijnt er rechts een legenda. Hier kunt u op klikken en dan wordt u naar het juiste artikel gestuurd. 
 5. Daarnaast kunt u onder het kopje ‘documenten’ de stukken zelf inzien en navigeren. Er staan minimaal drie documenten
  • Toelichting: Dit is de toelichting op het proces en de achterliggende gedachte van het bestemmingsplan
  • Regels of voorschriften: Hier staan alle regels in met betrekking tot bouwen en het gebruik van panden. Via de legenda komt u in dit document terecht.
  • De plankaart: Meestal is deze ook zichtbaar in de viewer, maar deze kan ook worden bekeken via deze link.

Heeft u nog vragen of komt u er niet helemaal uit? Dan kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ordening voor advies via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.