Duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen

De gemeente let bij het inkopen van producten, diensten en werken op zowel de prijs als op de effecten op milieu en klimaat. Ook worden sociale aspecten meegewogen: opdrachtnemers moeten werk voor kwetsbaren groepen op de arbeidsmarkt bevorderen en voor deze groep werkgelegenheid creëren.

Voor meer informatie over duurzaam inkopen kunt u kijken op www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen.