Wijzigen leidinggevende(n) horeca

U moet een melding doen als u een leidinggevende op uw exploitatie- en/of alcoholwetvergunning wilt toevoegen of verwijderen. De aangemelde leidinggevende mag, nadat u de ontvangstbevestiging van uw melding heeft ontvangen, onmiddellijk als leidinggevende actief zijn in uw horecazaak. Deze ontvangstbevestiging bewaart u bij uw alcoholwetvergunning.

Direct regelen

Meldingsformulier wijzigen leidinggevende (pdf, 42kB)

Formulier 'verklaring leidinggevende werkzaam in de inrichting' (pdf, 41kB)

Hoe werkt het?
 • Vul het 'meldingsformulier wijzigen leidinggevende' volledig in en onderteken het.
 • Voeg de volgende bijlagen toe aan het meldingsformulier:
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  • Een ingevuld formulier 'Verklaring leidinggevende werkzaam in de inrichting';
  • Een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst;
  • Als de melding ook het bijschrijven op de alcoholwetvergunning betreft: een Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Lever uw aanvraag in:
 • De gemeente neemt uw melding in behandeling als een verzoek tot wijziging van het aanhangsel. Dit betekent dat uw drank- en horecavergunning uit twee delen bestaat: de vergunning zelf en het aanhangsel (bijlage) met daarop alle in uw horecabedrijf werkzame leidinggevenden.
 • Na de ontvangst van uw meldingsformulier krijgt u een ontvangstbevestiging overhandigd of toegestuurd. Zodra u deze heeft ontvangen, mag de leidinggevende in uw onderneming als leidinggevende optreden.
 • Het duurt maximaal 8 weken om uw melding te toetsen en te verwerken. Daarna ontvangt u het definitieve besluit.

Let op:

 • U kunt tijdens de behandeling van uw melding geen nieuwe leidinggevende(n) melden. Dit kan weer nadat uw lopende melding is afgehandeld.
 • Als het bijschrijven van de leidinggevende op uw vergunning(en) geweigerd wordt, mag deze persoon niet meer als leidinggevende in uw onderneming optreden.
 • Het structureel melden van leidinggevenden die niet voldoen aan de gestelde eisen kan gevolgen hebben voor het verstrekken van nieuwe vergunningen.
Kosten

€ 70,35 per vergunning

Heeft u vragen? Kom naar het spreekuur horeca en evenementen. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.