Onroerendezaakbelasting (OZB)

In de Wet WOZ staat hoe de waarde van onroerend goed bepaald moet worden. De Regionale Belasting Groep (RBG) stelt elk jaar de WOZ-waarde vast van woningen, bedrijfspanden en stukken grond in de gemeente Vlaardingen.

Hoe dat gebeurt, leest u op de site van de Regionale Belastinggroep, www.derbg.nl.

  • De WOZ bepaalt voor eigenaren de hoogte van de Onroerendezaakbelasting, meer info: www.derbg.nl.
  • Ook voor huurders is de WOZ belangrijk. De WOZ bepaalt voor 25% wat de maximaal toegestane huur is.

Informatie over gemeentelijke belastingen vindt u op vlaardingen.nl.