Energielabel C

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 100 vierkante meter minimaal voldoen aan energielabel C. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag u het niet meer als kantoor gebruiken.

De gemeente Vlaardingen en de Omgevingsdienst DCMR controleren sinds 1 januari 2023 op naleving van energielabel C. Kijk voor meer informatie over het energielabel op rvo.nl.

Heeft u vragen over de toezicht en handhaving op de label-C-verplichting? Mail dan naar info@dcmr.nl, en vermeld 'label C' als onderwerp.