Rijkssubsidies

Subsidie stimulering duurzame energietransitie (SDE++)

Deze subsidie is voor bedrijven en maatschappelijke organisaties met een grootverbruikersaansluiting. Een grootverbruikersaansluiting is een aansluiting van minimaal 3 x 80 Ampère. Subsidie voor het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak van uw gebouw. Meer informatie op rvo.nl: Subsidie stimulering duurzame energietransitie (SDE++).

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Deze subsidie is voor bedrijven en maatschappelijke organisaties met een kleinverbruikersaansluiting (dat is een aansluiting kleiner dan 3 x 80 Ampère). De subsidie is voor warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en kleinschalige windturbines. De subsidie moet aangevraagd worden voordat u een koopcontract opstelt. Meer informatie op rvo.nl: Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (TIJDELIJK STOPGEZET)

Met deze subsidie kunt u een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Ook kan u ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van maatregelen uit dat advies. De subsidie vergoedt 80% van de kosten, met een maximum van € 2.500. Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Ook moet de onderneming minimaal een bedrijfspand hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren. Bovendien mag de onderneming niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken. Meer informatie op rvo.nl: Subsidieregeling Verduurzaming MKB.

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Heeft u een onderneming met hoge energiekosten? Wilt u tegemoetkoming voor deze kosten? Maak dan gebruik van de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).  De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet.

U kunt TEK aanvragen tot en met 2 oktober 17:00 uur. Meer informatie op rvo.nl: Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).

Subsidiewijzer RVO

De subsidie- en financieringswijzer op rvo.nl geeft u een overzicht op maat van financiële ondersteuning vanuit diverse ministeries en de Europese Unie.