Regelingen met belastingvoordeel

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Deze regeling is voor organisaties die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. 45,5% van de kosten voor deze investering is aftrekbaar van de winst. Meer informatie op rvo.nl: Energie-investeringsaftrek (EIA).

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Deze regeling is voor organisaties die investeren in milieuvriendelijke technieken. Het belastingvoordeel van deze regelingen kan netto oplopen tot 14%. Meer informatie op rvo.nl: Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Deze regeling is voor organisaties die investeren in bedrijfsmiddelen zoals zonnepanelen. De hoogte van de aftrek hangt af van eventuele andere investeringen. Meer informatie op kvk.nl: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).