Green Business Club Waterweg

In de Green Business Club Waterweg werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis samen aan het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen.

https://greenbusinessclub.nl/waterweg