Wat is het verschil tussen naturalisatie en optie?

Vraag

Wat is het verschil tussen naturalisatie en optie?

Antwoord

Er zijn twee mogelijkheden om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen, namelijk naturalisatie of optie.

De verschillen tussen een naturalisatieverzoek en een optieverklaring zijn:

  • Bij een naturalisatieverzoek moet u een diploma overleggen; bij een optieverklaring is dit niet nodig.
  • De kosten voor een naturalisatieverzoek zijn hoger dan voor een optieverklaring.
  • Een naturalisatieverzoek wordt behandeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND); een optieverklaring wordt behandeld door de gemeente.
  • Op een naturalisatieverzoek beslist de Koning; op een optieverklaring beslist de burgemeester.
  • Optie is sneller. De procedure duurt ongeveer 3 maanden
  • Bij naturalisatie moet u in principe afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit; bij een optieverklaring is het in de meeste gevallen mogelijk om u uw eigen nationaliteit te behouden (als het land van herkomst dat ook toestaat).
Zie ook deze producten