Moet ik afstand doen van mijn huidige nationaliteit voordat ik Nederlander kan worden?

Vraag

Moet ik afstand doen van mijn huidige nationaliteit voordat ik Nederlander kan worden?

Antwoord

Ja, u moet afstand doen van uw huidige nationaliteit. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen;

 • U verliest door naturalisatie tot Nederlander automatisch uw oorspronkelijke nationaliteit.
 • De wetgeving van uw land staat verlies van uw nationaliteit niet toe.
 • U bent getrouwd met of u bent geregistreerd partner van een Nederlander.
 • U bent minderjarig, dat wil zeggen jonger dan 18 jaar.
 • U bent erkend vluchteling en hebt een verblijfsvergunning asiel.
 • U bent geboren in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius, en u woont hier nog steeds op het moment dat u uw aanvraag indient.
 • Van u kan niet worden verlangd dat u contact opneemt met de autoriteiten van de staat waarvan u de nationaliteit bezit.
 • U hebt bijzondere en objectief waardeerbare redenen om geen afstand te doen van uw nationaliteit.
 • U hebt de nationaliteit van een staat die niet door Nederland erkend wordt.
 • U moet om afstand te kunnen doen van uw huidige nationaliteit een hoog bedrag betalen aan de autoriteiten van uw land.
 • U zou door afstand van uw nationaliteit te doen bepaalde rechten verliezen. Daardoor lijdt u ernstige financiële schade. Denk aan erfrecht.
 • U moet uw militaire dienstplicht vervullen (of afkopen) voordat u afstand kunt doen van uw huidige nationaliteit.
Zie ook deze producten