Kan ik altijd pas na 5 jaar naturalisatie aanvragen?

Vraag

Kan ik altijd pas na 5 jaar naturalisatie aanvragen?

Antwoord

Nee. De termijn van 5 jaar geldt niet als:

  • U bent getrouwd met of geregistreerd partner van een Nederlander. U kunt na minimaal 3 jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap (eventueel in het buitenland) én onafgebroken samenwoning een aanvraag indienen. Als u 3 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland onafgebroken samenwoont (beiden ongehuwd) met een Nederlander, kunt u ook een aanvraag indienen.
  • U bent staatloos. U kunt na minimaal 3 jaar een aanvraag indienen.
  • U bent als minderjarige erkend of gewettigd door een Nederlander en u bent 3 jaar verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. U bent nu 18 jaar of ouder. U kunt na 3 jaar een aanvraag indienen.
  • U hebt in totaal 10 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius gewoond, waarvan de laatste 2 jaar onafgebroken. U kunt na 2 jaar een aanvraag indienen.
  • U bent tijdens uw meerderjarigheid in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius geadopteerd door ouders van wie in elk geval één ouder het Nederlanderschap bezit.
  • U bent oud-Nederlander. U hebt de Nederlandse nationaliteit gehad en bent deze weer verloren. In sommige gevallen kunt u gebruikmaken van de optieprocedure.
Zie ook deze producten