Klachten

Bent u niet tevreden over de dienstverlening? Of bent u niet tevreden hoe u behandeld bent door een medewerker? Probeer eerst het probleem uit te praten met de medewerker of leidinggevende van die afdeling. Wanneer dit niet lukt, kunt u formeel een klacht indienen. Wij reageren binnen 6 weken op uw klacht.

Direct regelen

Digitaal klachtenformulier

Hoe werkt het?
 • U dient uw klacht in:
  • digitaal via het klachtenformulier.
  • per brief; stuur uw brief naar gemeente Vlaardingen, t.a.v. klachtencoördinator, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen, of geef de brief af bij het stadskantoor.
 • U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Wij onderzoeken uw klacht binnen 6 weken en reageren schriftelijk.
 • Het is niet mogelijk een klacht in te dienen wanneer:
  • het voorval langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden;
  • het om een besluit gaat waartegen bezwaar kan worden aangetekend;
  • het gaat om beleidsbeslissingen van de gemeente. U kunt uiteraard wel invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid via inspraak en bezwaar en beroep.
 • Bel voor meer informatie over de klachtenafhandeling met de klachtencoördinator via (010) 248 4000.
 • Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht? Voor een onafhankelijk oordeel en voor bemiddeling kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.
 • Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht over jeugdhulp of onderwijs? Dan kunt u terecht bij de Kinderombudsman.
Kosten

Geen

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.