Collecteren, inzamelen geld of goederen

Voor het inzamelen van geld of goederen heeft u een vergunning nodig. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. Het kost € 40,50.

Voorwaarden

  • Voor het inzamelen van geld (collecteren) of goederen (zoals kleding) heeft u een vergunning nodig. Uw organisatie moet beschikken over een CBF-keur, een CBF-certificaat, of een CBF erkenning. Meer informatie vindt u op www.cbf.nl.
  • Als u collecteert voor een goed doel in besloten kring, bijvoorbeeld in familiekring, op school of bij een sportvereniging, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Vul het aanvraagformulier(pdf, 118 kB) print het uit, vul het volledig in en onderteken het.

Lever het aanvraagformulier in bij de gemeente, dit kan via:

Kosten

De kosten voor deze vergunning zijn: € 40,50

Bijzonderheden

Collecteren

Voor het verlenen van een vergunning om te collecteren gelden de volgende spelregels:

  • Organisaties die op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) staan, hebben een doorlopende collectevergunning. Deze hoeft u maar één keer aan te vragen. Dit zijn organisaties zoals de Hartstichting, Rode Kruis, Nierstichting, KWF kankerbestrijding enzovoort. Het gaat altijd om 1 week per goed doel per jaar;
  • Andere organisaties kunnen een verzoek doen om te mogen collecteren in de vrije perioden van het collecterooster van het CBF. Deze organisaties kunnen een éénmalige collectevergunning voor 1 week krijgen;
  • Er wordt aan één organisatie per periode van 1 week een collectevergunning verleend;
  • Alle organisaties die in Vlaardingen met een doorlopende of een éénmalige vergunning collecteren zijn verplicht een opbrengstenstaat aan de gemeente te sturen.

Kleding inzamelen

Kleding kunt u kwijt in de kledingbakken. U vindt deze verspreid door de stad. Daarnaast verleent de gemeente maximaal 4 keer per jaar een vergunning aan een goed doel om huis-aan-huis kleding in te zamelen. 

Aanvraag

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

Tips

Maximaal 8 weken.