DigiD

Bij de gemeente Vlaardingen kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

In toenemende mate kunt u via internet zaken doen met overheidsinstellingen. Denk aan het aanvragen van een vergunning via de website van uw gemeente, of het inzenden van uw belastingaangifte via internet.
 
Meestal wisselt u bij dergelijke diensten vertrouwelijke gegevens uit. Om ervoor te zorgen dat die gegevens alleen met u worden uitgewisseld, willen overheidsinstellingen zeker weten dat u ook echt bent wie u beweert te zijn. Anders gezegd: overheidsinstellingen willen uw identiteit kunnen vaststellen. Zo controleren overheidsinstellingen dat anderen niet namens u handelen.

Je eigen inlogcode voor de hele overheid

Aan het loket stelt men uw identiteit vast aan de hand van uw identiteitsbewijs. Gaat u echter naar de internetsite van een overheidsinstelling, dan bestaat die mogelijkheid niet. Daar gebruikt men andere toegangsmiddelen (ook wel authenticatiemiddelen genoemd), zoals bijvoorbeeld een gebruikersnaam met wachtwoord.
 
Als iedere overheidsinstelling haar eigen authenticatiemiddel ontwikkelt, zou u straks voor iedere overheidswebsite een andere inlogcode moeten onthouden. DigiD voorkomt dit. Iedereen die beschikt over een burgerservicenummer en ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente kan een DigiD inlogcode aanvragen.

U kunt zelf met uw DigiD inzien welke informatie bij de gemeente over u bekend is. U doet dat door op de website mijn.overheid.nl in te loggen met uw DigiD. Daar kunt u bijvoorbeeld informatie vinden over de datum waarop u bent ingeschreven bij de gemeente.

Meer informatie

Meer informatie over DigiD vindt u op de website www.digid.nl. U kunt hier tevens: