Voorlopige uitslag

De voorlopige uitslag en de voorlopige opkomstpercentages van de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 voor Vlaardingen zijn als volgt:

In de gemeente Vlaardingen hebben 47,78 procent van de stemgerechtigde inwoners gestemd bij de provinciale statenverkiezingen en 42,92 procent bij de waterschapsverkiezingen. 

Het percentage van de provinciale statenverkiezingen is lager dan het opkomstpercentage bij de verkiezingen in 2019. Toen ging 51,02 procent  van de Vlaardingse stemgerechtigden naar de stembus. 

Ook het percentage van de waterschapsverkiezingen 2023 is lager dan het opkomstpercentage bij de verkiezingen in 2019. Toen ging 47,39 procent  van de Vlaardingse stemgerechtigden naar de stembus. 

Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen

13,19 procent van de Vlaardingse stemmen ging naar BBB. De VVD haalde 11,73 procent van de Vlaardingse stemmen binnen en GroenLinks kreeg 9,11 procent van de stemmen. Zie hieronder het aantal uitgebrachte stemmen per partij:

FVD: 968
VVD: 3070
GL: 2384
D66: 1389
PvdA: 1958
CDA: 1522
PVV: 2041
CU: 1026
50Plus: 970
PvdD: 1111
SP: 1663
SGP: 508
DENK: 728
GOUD: 71
JA21: 2008
AWP: 286
Volt: 461
BVNL: 356
BBB: 3453
JL: 25

Voorlopige uitslag Waterschapsverkiezingen

18,36 procent van de Vlaardingse stemmen ging naar de BBB. De VVD haalde 12,42 procent van de Vlaardingse stemmen binnen en PvdA kreeg 12 procent van de stemmen. Zie hieronder het aantal uitgebrachte stemmen per partij:

VVD: 3228
PvdA: 3118
WN: 2143
AWP: 2288
PvdD: 2286
CDA: 2043
50Plus: 1015
CU-SGP: 1679
BVNL: 918
BBB: 4773
JA21: 1845
GOUD: 287

De voorlopige uitslagen vindt u ook op de opendata-website Dataplatform.