Processen-verbaal

Aan de rechterkant op deze pagina vindt u de processen-verbaal van de Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming. Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming correct verlopen is.

U vindt de proces-verbalen ook op de opendata website Dataplatform.