Rekenkamer Vlaardingen

Sinds 2022 heeft de gemeente Vlaardingen een rekenkamer, namelijk de Rekenkamer Vlaardingen.

Afbeelding2Een rekenkamer is één van de ‘hulptroepen’ van de raad’: zij ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De Rekenkamer Vlaardingen doet onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid. Door het uitvoeren van rekenkameronderzoek krijgen gemeenteraad en Vlaardingers een goed beeld van hoe het geld binnen de gemeente Vlaardingen wordt besteed en wat er terechtkomt van de gemaakte plannen. De Rekenkamer Vlaardingen is onafhankelijk van de gemeenteraad, maar de gemeenteraad benoemt wel de directeur en de plaatsvervangend directeur. Sinds 1 maart 2022 is Hayke Veldman de directeur van de Rekenkamer Vlaardingen en Emilie Stumphius de plaatsvervangend directeur. Daarnaast wordt de Rekenkamer Vlaardingen ondersteund door de ambtelijk secretaris Nick Woudstra.  

Documenten en contact met de Rekenkamer Vlaardingen

Onderzoeksopzetten, onderzoeksrapporten en jaarverslagen van de Rekenkamer Vlaardingen zijn terug te vinden via: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/dossiers/56851. Wanneer u contact wilt met de Rekenkamer Vlaardingen kan dit via Nick Woudstra. Hij is bereikbaar via nick@necker.nl

Rapporten Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen

Tot 1 januari 2022 was de gemeente Vlaardingen aangesloten bij de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen. Rapporten van de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen kunt u terugvinden via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Als u op zoek bent naar een rapport dat niet meer op de website staat, kunt u contact zoeken met de griffie via griffie@vlaardingen.nl
 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren