Commissies en gemeenschappelijke regelingen

Naast de reguliere raadscommissie heeft de gemeenteraad van Vlaardingen ook overige commissies, zoals de agendacommissie, de werkgeverscommissie, de auditcommissie en het presidium. Hieronder kunt u de leden van deze commissies vinden.

Commissieleden

Leden agendacommissie

De agendacommissie van de gemeenteraad bestaat uit zeven raadsleden. De burgemeester en griffier zijn adviseur. De agendacommissie stelt de agenda voor de raadscommissie, de raadsvergadering en overige bijeenkomsten voor de gemeenteraad vast.

 1. Bert van Nieuwenhuizen
 2. Ruben van de Zande 
 3. Ingrid Wijker
 4. Nol Kloosterman
 5. Gilles Pappers
 6. Ben Trooster 
 7. Lianne van Kalken

Leden werkgeverscommissie

De medewerkers van de griffie werken voor de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft daarom een bestuurscommissie ingesteld, waaraan de raad een groot aantal rechtspositionele bevoegdheden met betrekking tot de griffier en de griffiemedewerkers heeft gedelegeerd. De werkgeverscommissie bestaat uit drie raadsleden. 

 1. Koen Kegel 
 2. Erik van Pienbroek 
 3. Josette Hogewoning

Leden auditcommissie

De auditcommissie adviseert over en bereidt de besluitvorming in de raad voor op het gebied van de kaderstelling en controle inzake gemeentefinanciën. Hiermee wordt de controlerende taak van de raad versterkt. De auditcommissie ziet vooral toe op de kwaliteit van de financiële processen, de kwaliteit van de informatievoorziening, de kwaliteit van de werkzaamheden van de controlerende accountant en de afstemming van interne en externe financiële en bedrijfsvoeringonderzoeken. De auditcommissie bestaat uit 14 raadsleden. 

 1. Stefanie Solleveld 
 2. Rianne Molenaar
 3. Corné Venema 
 4. Salih Akça 
 5. Leonie Claessen 
 6. Ron Boers
 7. Desiree de Jong
 8. Lianne van Kalken
 9. Marcel Kerkhof 
 10. Peter Leeman
 11. Bert van Nieuwenhuizen 
 12. Gilles Pappers 
 13. Wouter de Reus 
 14. Gertjan Molenaar  

Presidium 

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters van de gemeenteraad. De burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris zijn aanwezig als adviseur. De burgemeester is daarnaast ook voorzitter. Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad voor zover het niet de taken van de agendacommissie betreft. 

 1. Nol Kloosterman
 2. Rianne Molenaar
 3. Stefanie Solleveld
 4. Lianne van Kalken
 5. Corné Venema
 6. Koen Kegel
 7. Erik van Pienbroek 
 8. Gilles Pappers
 9. Kees Rijke
 10. Marcel Kerkhof
 11. Ben Trooster
 12. Salih Akça
 13. Ron Boers
 14. Peter Leeman
Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen verschillende bestuursorganen. De gemeente Vlaardingen doet mee in verschillende gemeenschappelijke regelingen: 

 Adviescommissie vervoersautoriteit van de MRDH 

 • Jasper van der Velde
 • Leonie Cleassen 

Adviescommissie economisch vestigingsklimaat MRDH

 • Gilles Pappers
 • Nol Kloosterman 

Rekeningcommissie MRDH

 • Leonie Claessen