Erwin Stolk

Foto van Erwin StolkFunctie:  gemeentesecretaris

E-mail: Erwin.Stolk@vlaardingen.nl
telefoonnummer:  (010) 248 4000

Erwin Stolk was vanaf 2019 Programmamanager PGB2.0 bij de VNG. Daar zette hij zich in voor de implementatie van een nieuw systeem (PGB2.0) om het gebruik van persoonsgebonden budgetten (pgb) door inwoners toegankelijker en eenvoudiger te maken. Daarvoor was hij werkzaam als plaatsvervangend algemeen-directeur bij Logius, een dienstverlener voor de e-overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij ruim 8 jaar gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Katwijk. De gemeente waar hij zelf is opgegroeid. Hier speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de organisatie en het verbeteren van de werkcultuur bij de gemeente Katwijk.

Nevenfuncties

Nevenfuncties, betaald

  • Commissielid van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Rijnland (PvdA)