Declaraties

Voor de uitoefening van hun functie maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Daarvoor ontvangen zij, naast hun loon, een vaste maandelijkse onkostenvergoeding.

Daarnaast kunnen collegeleden kosten apart declareren of worden rekeningen voor hen betaald:

  • Declaraties

Dit zijn de kosten die via declaratieformulieren gedeclareerd worden zoals reis- en verblijfskosten.

  • Bestuurskosten/faciliteiten

Dit zijn kosten waarvan de gemeente de rekening betaalt, zoals congreskosten en zakelijke lunches/diners.

Hieronder vindt u de regelgeving over de declaraties van collegeleden en de declaraties ingediend door het college. De declaraties zijn uitgesplitst per collegelid. Wanneer u de onderliggende documenten van de declaraties wilt inzien, kunt u daarvoor een afspraak maken via (010) 248 4000. Persoonlijke gegevens, zoals namen van medewerkers en rekeningnummers, kunt u niet inzien.