Vlaardings Geluk III

Als laatste woningbouwplan van de herstructurering van Babberspolder-Oost wordt door Waterweg Wonen en ERA Contour een plan voorbereid voor het gebied tussen de Salviastraat en de singel langs Park ’t Nieuwelant. De bestaande flatwoningen in dit gebied zijn deels in 2013 gesloopt en de resterende woningen zijn eind 2014 en begin 2015 gesloopt. De drie blokjes bestaande eengezinswoningen aan de Salviastraat blijven gehandhaafd.

Het plan bestaat uit zowel eengezinswoningen als appartementen en zal nog zeven sociale huurwoningen omvatten. De verkaveling en de architectuur zijn afgestemd op Vlaardings Geluk I en II.

Vooraanzicht van een flat bij Vlaardings Geluk III

Babberspolder-Oost

Babberspolder-Oost ondergaat sinds 2007 een gedaantewisseling. Woningcorporatie Waterweg Wonen realiseert hier in samenwerking met ERA Contour en Synchroon nieuwe woningen. De gemeente richt de buitenruimte in. Bijna 1.450 verouderde en kleine appartementen zijn inmiddels gesloopt. Hiervoor in de plaats zijn in totaal circa 1.000 nieuwe woningen terug gekomen, zowel huur als koop. Het grootste deel van de nieuwe woningen is eengezinswoningen. Circa 30% is sociale huurwoning.

Zijaanzicht van een flatgebouw bij Vlaardings Geluk III

Vlaardings Geluk III

Waterweg Wonen en ERA Contour bereiden voor dit gebied een woningbouwplan voor, bestaande uit in  totaal 59 eengezinswoningen, waarvan 7 sociale huurwoningen, en 16 appartementen.

Uitgelicht