Stadsgeschiedenis

U kunt onderzoek doen naar de geschiedenis van Vlaardingen en Maassluis in de studiezaal van het Stadsarchief. Kosten: kopiëren A4 à € 0,60 en A3 à € 1,30.

Hoe werkt het?

Vlaardingen kent een lange geschiedenis. Bodemvondsten in de Westwijk uit de late steentijd kregen de naam Vlaardingen-Cultuur (3500-2500 voor Chr.), maar archeologen hebben in de Oostwijk zelfs resten gevonden die dateren uit circa 3900 voor Chr.

Tekening van paarden en ridders ui de 11e eeuw.Graaf Floris V is ook voor onze stad een belangrijke historische figuur. Dankzij hem kreeg Vlaardingen in 1273 stadsrechten.

Vanaf de 14e/15e eeuw tot ver in de 19e eeuw was de visserij van grote betekenis voor de welvaart van Vlaardingen. Ook over de visserij en aan de visserij gerelateerde bedrijfstakken valt veel te zeggen.

Het bovenstaande is zo maar een heel kleine greep uit de lange en boeiende geschiedenis van Vlaardingen. Eigenlijk is het onmogelijk om in kort bestek de culturele, economische en sociale geschiedenis van de 'haringstad' te beschrijven.

Op www.geschiedenisvanvlaardingen.nl vindt u er veel meer over en in de studiezalen van het Stadsarchief kunt u ook zelf op zoek gaan naar historische informatie.

Meenemen

 • Naar de studiezaal: schrijfmateriaal, laptop, fototoestel etc.

Kosten

 • Kopieerkosten: A4 à € 0,60 en A3 à € 1,30.

Waar kunt u terecht?

 • U kunt tijdens openingstijden naar de studiezaal komen om onderzoek te doen.
  Stadsarchief Vlaardingen
  Plein Emaus 5
  Telefoon (010) 248 4999
  Aanvragen onderzoek via het contactformulier historische informatie over gebeurtenis/onderwerp
 • De openingstijden zijn als volgt:
  Maandag: Gesloten                                                                                                  
  Dinsdag: 10.00 - 17.00 uur (alleen op dinsdag 26 maart vanaf 11.00 uur)
  Woensdag: Gesloten
  Donderdag: 10.00 - 17.00
  Vrijdag: 10.00 - 17.00

Hoe lang duurt het?

 • U bepaalt zelf hoe lang u onderzoek doet.
 • Bij onderzoek door een medewerker van het Stadsarchief duurt het maximaal 10 werkdagen.

Uitgelicht