Educatie

Het Stadsarchief verzorgt educatieve projecten, rondleidingen in het Stadsarchief en cursussen paleografie (het leren lezen en begrijpen van oude handschriften).

Hoe werkt het

Het Stadsarchief is er voor alle Vlaardingers. Dus ook voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, voor docenten en voor allen die zich interesseren voor de (Vlaardingse) geschiedenis. Meer weten over de geschiedenis van de stad? Historisch materiaal uit het archief beter leren begrijpen? Het Stadsarchief is daarvoor de juiste plek.

Maken van een (profiel)werkstuk of spreekbeurt

Moet je binnenkort een spreekbeurt houden, een profielwerkstuk maken of heb je een foto nodig van een Vlaardingse straat of wijk, de medewerkers van het Stadsarchief helpen je graag. Check eerst de site www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/ daar vind je al veel beeldmateriaal en informatie.

Educatieve projecten

Meer informatie over educatieve projecten is te vinden op www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/educatie

Cursussen paleografie, rondleidingen

Om historische bronnen beter te begrijpen is kennis van het oud schrift (paleografie) nodig. Het Stadsarchief biedt cursussen aan. Ook zijn er rondleidingen mogelijk.

Hoe werkt het?

Waar kunt u terecht?

Neem voor meer informatie over bovengenoemde onderwerpen, rondleidingen, cursussen of voor aanmelding contact op met het Stadsarchief.

Stadsarchief Vlaardingen
Plein Emaus 5
Telefoon (010) 248 4999
E-mail via het contactformulier