Beeld en geluid

In de Topografisch-historische Atlas van het Stadsarchief vindt u circa 40.000 afbeeldingen. Foto’s, prenten, affiches, kaarten en plattegronden. Een groot deel van de collectie beeldmateriaal is te bekijken op www.geschiedenisvanvlaardingen.nl. Daarnaast heeft het Stadsarchief een uitgebreide collectie film- en geluidsmateriaal over Vlaardingen.

Hoe werkt het

Fotocollectie

In de Topografisch-historische Atlas bevinden zich meer dan 35.000 foto’s. De verschillende deelcollecties zijn: gebeurtenissen, luchtfoto’s, panoramafoto’s, portretten en groepsfoto’s, topografie, verkeer en vervoer en visserij en scheepvaart.

Foto met mensen op de kade in Vlaardingen.

Prentencollectie

Deze collectie bestaat uit enkele duizenden prenten, gravures, tekeningen, aquarellen, litho’s en olieverven. Hieronder valt ook de verzameling affiches. De schenking door Mr. Simon van Gijn in 1911 van 75 prenten en tekeningen vormde de aanzet tot de huidige omvangrijke en nog steeds groeiende prentencollectie.

Schepen in de haven van Vlaardingen

Kaarten en plattegronden

In de loop van de tijd is het aantal kaarten en plattegronden van Vlaardingen uitgebreid tot meer dan 450 exemplaren. De oudste kaartfragmenten dateren van het eind van de 16e eeuw, de meest recente is de laatst uitgegeven plattegrond van de stad. Er zijn circa 130 kaarten en plattegronden van de gemeente Maassluis opgenomen in de collectie.

Plattegrond van de gemeente Vlaardingen

Film en geluid

De filmcollectie bestaat uit meer dan 200 films over Vlaardingen. Nu is de collectie nog toegankelijk door middel van een catalogus (raadpleegbaar in de studiezaal), in de nabije toekomst hopen we ook deze collectie digitaal te kunnen ontsluiten via geschiedenisvanvlaardingen.nl. U kunt de door u uitgezochte film(s) ter plekke bekijken. In de meeste gevallen kunt u ook een kopie van de gewenste film aanvragen.

De audio- of geluidscollectie omvat een kleine collectie platen, geluidsbanden en -cassettes en cd’s van Vlaardingse musici, muziekgezelschappen en koren. Een steeds groeiend aantal geluidsopnamen van Omroep Vlaardingen over allerlei onderwerpen is digitaal, maar nog niet online raadpleegbaar.

Er wordt hard aan gewerkt om al het bovengenoemde beeldmateriaal op de website www.geschiedenisvanvlaardingen.nl te plaatsen. Veel is al op deze manier ontsloten, maar de website groeit nog steeds gestaag. Reden te meer om vaak een bezoekje te brengen aan de gezamenlijke site van het Stadsarchief, het Vlaardings Archeologisch Kantoor, het Museum Vlaardingen en Monumentenzorg.

Hoe werkt het?

Beeldmateriaal

Film- en geluidsmateriaal

  • U kunt de collectie films en geluidsmateriaal bekijken bij het Stadsarchief, Plein Emaus 5.
  • Als u een digitale kopie van een film wilt laten maken, kunt u dat aangeven bij het Stadsarchief.

Kosten

  • Een digitale kopie van een afbeelding, al dan niet afgedrukt op fotopapier, kost € 5,00. Een gewone kopie kost € 0,60.
  • Een digitale kopie van een film kost € 13,65

Waar kunt u terecht?

Stadsarchief Vlaardingen
Plein Emaus 5
3135 JN Vlaardingen
Telefoon (010) 248 4999
E-mail via het contactformulier

Hoe lang duurt het?

  • Een digitale kopie van een afbeelding laten maken duurt maximaal drie werkdagen.
  • Een digitale kopie van een film laten maken duurt maximaal tien werkdagen.