Preventief aan de slag met fysieke en mentale gezondheid

Onder embargo tot donderdag 1 september, 15.15 uur

Er bestaan grote gezondheidsverschillen in Vlaardingen. De gemeente wil deze verschillen kleiner maken en ervoor zorgen dat iedere inwoner de kans krijgt om gezond op te groeien en gezond oud te worden. De gemeente heeft daarom Vlaardingen in Beweging (ViB) de opdracht gegeven om een Vlaardings Preventieakkoord op te stellen. Het Preventieakkoord richt zich erop om roken en mentale problemen te voorkomen en Vlaardingers op een gezond gewicht te houden. Het Vlaardings Preventieakkoord sluit aan op het Nationaal Preventieakkoord en is onderdeel van het stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen.

Het afgelopen half jaar heeft ViB een aantal bijeenkomsten georganiseerd met maatschappelijke organisaties uit de stad. Hierbij zijn allerlei plannen en activiteiten bedacht gericht op de bovengenoemde thema’s. ViB heeft deze plannen en ideeën vertaald naar het Vlaardings Preventieakkoord met als titel ‘Vlaardingen Vitaal en Veerkrachtig’.

Op donderdag 1 september om 15.00 uur ondertekenen wethouder Arnoud Proos en de deelnemende partners officieel het Vlaardings Preventieakkoord bij Museum Vlaardingen. Vanaf dat moment gaan de organisaties aan de slag met het uitwerken, uitvoeren en organiseren van de acties en activiteiten. Deze zijn nu nog rijp en groen door elkaar opgenomen in het akkoord. Overigens staan er ook activiteiten in het akkoord die op dit moment al ingezet worden. De gemeente blijft als partner participeren in het preventieakkoord en werkt mee aan de totstandkoming van de activiteiten.

U bent van harte welkom om de ondertekening bij te wonen. 
Donderdag 1 september, 15.00 uur, Museum Vlaardingen