Samenwerken aan meer afvalscheiding

In flatgebouwen met een stortkoker wordt minder aan afvalscheiding gedaan. Daarom gaan de Gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen in 18 flats de stortkokers en rolcontainers vervangen voor ondergrondse afvalcontainers. De stortkokers worden daarmee overbodig en afgesloten. Naast restafval kunnen veel flatbewoners straks ook gemakkelijker hun glas en papier kwijt. Het college stelde het plaatsingsplan vast met de locaties waar de nieuwe ondergrondse afvalcontainers komen te staan.

De gemeente Vlaardingen plaatst ondergrondse containers voor restafval nabij de flat. Als er al ondergrondse containers voor glas en papier bij een flat staan, dan worden de restafvalcontainers daar zo mogelijk bij gezet. Bij flats waar nog geen ondergrondse containers voor glas en papier in de nabije omgeving zijn, worden deze samen met restafval geplaatst. Met het sluiten van de stortkokers willen de gemeente en Waterweg Wonen bewoners stimuleren hun afval te scheiden. Papier, GFE (groente, fruit en etensresten) en glas zijn waardevolle grondstoffen die goed opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit is beter voor het milieu en goedkoper dan verbranden.

Minder overlast

Waterweg Wonen verwacht dat de wijziging niet alleen zorgt voor meer afvalscheiding, maar ook voor minder overlast. Volle containerruimtes, verstopte stortkokers, vieze geurtjes, geluidsoverlast en broeiend afval behoren straks tot het verleden. De woningbouwvereniging kijkt naar mogelijke nieuwe bestemmingen voor de leegkomende containerruimtes, zoals bijvoorbeeld bergingsruimte voor scootmobiels. Bewoners betaalden altijd servicekosten voor het buiten en weer binnen zetten van de containers. Die kosten komen nu te vervallen. 

Een geschikte plek

Voor het plaatsen van de nieuwe containers voor restafval, ging de gemeente op zoek naar geschikte plekken. Bovengronds lijkt er soms genoeg ruimte, maar bij plaatsing moet er rekening gehouden worden met verschillende zaken. Zo houdt de gemeente rekening met kabels en leidingen in de grond, bereikbaarheid voor de containerauto en verkeersveiligheid tijdens het legen. Bewoners van de flats ontvangen binnenkort een brief van de gemeente over de plek van de nieuwe containers. 

De sluiting van de stortkokers is een onderdeel van het ‘Actieplan halvering restafval’ van de gemeente. De ambitie is om ook bij andere hoogbouw in Vlaardingen de stortkokers te sluiten en ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. De verwachting is dat de containers van de 18 flats van Waterweg Wonen (ongeveer 2300 huishoudens) eind 2020 of begin 2021 geplaatst worden.