Burgemeester sluit garagebedrijf

Burgemeester Bas Eenhoorn heeft een spoedsluiting opgelegd aan een garagebedrijf aan de Vulcaanweg in Vlaardingen. In het bedrijf werd een busje aangetroffen met een verborgen ruimte waarvan zeer aannemelijk is dat deze ook gemaakt is in het bedrijf. Verborgen ruimtes worden meestal gebruikt voor het vervoeren van illegale goederen zoals drugs of geld. Het bedrijf blijft voor minimaal drie maanden gesloten.

De politie heeft het busje in beslag genomen voor verder onderzoek. Een handhaver van de gemeente ontdekte de verborgen ruimte waarna de douane dit met een scan bevestigde.
 
Bij controles in andere bedrijven werden onder andere een gestolen fiets aangetroffen, bleken meerdere ondernemers niet te zijn aangesloten bij het (verplichte) Digitaal Opkopersregister (DOR) en werd iemand staande gehouden met een nog openstaande boete. Deze persoon heeft de boete meteen betaald. 

De misstanden werden aangetroffen tijdens een integrale bedrijvencontrole. Aan deze controle hebben, naast boa’s en Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Vlaardingen, verschillende partners meegedaan. De douane, politie, DCMR, het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT), en het Verzekeringsbureau voor voertuigcriminaliteit (VbV).

Aanpak ondermijning

In het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 van de gemeente Vlaardingen is de aanpak van ondermijning als speerpunt opgenomen. Uit de veiligheidsanalyse komen namelijk nadrukkelijk de grootschalige ondermijningsproblemen in Vlaardingen naar voren. In de afgelopen periode zijn er bijvoorbeeld meerdere grote hennepkwekerijen aangetroffen, gestolen onderdelen en situaties waaruit voorbereidende handelingen voor de productie van harddrugs bleken.

Omdat de bedrijventerreinen aantrekkelijk zijn voor ondermijnende criminaliteit zijn in 2019 de integrale controles geïntensiveerd. Meer partners hebben zich aangesloten bij de integrale controles zoals de Belastingdienst, de VbV en het AVIM. Dit bevordert de aanpak van ondermijning in Vlaardingen, omdat we met meer disciplines optrekken en misstanden kunnen constateren en aanpakken. Ook zoomen we in op branches die oververtegenwoordigd zijn op de bedrijventerreinen en waarvan bekend is dat deze gevoelig zijn voor ondermijning. Daarnaast houden we in de gaten of malafide ondernemers vanuit de regio richting Vlaardingen komen. Hierover houden we nauw contact met de regiogemeenten.