Start nota bedrijventerreinen

Op 29 maart bracht een delegatie van de gemeenteraad een werkbezoek aan het bedrijventerrein Groot-Vettenoord. De boeiende en enthousiaste presentaties van de Food Innovation Academy en Gewoon Gers inspireerden de raadsleden en steunraadsleden om stil te staan bij de toekomst van de Vlaardingse bedrijventerreinen.

fotoZijn de terreinen voldoende op de toekomst voorbereid? En wat kunnen we doen om het vestigingsklimaat verder te verbeteren? Deze en andere vragen komen aan de orde in een nieuwe Nota Bedrijventerreinen die de gemeente in de komende maanden gaat ontwikkelen. Uiteraard gaat de gemeente hiervoor het gesprek aan met de gevestigde ondernemers (via het dochteroverleg van het IKV) en is ook de Economische Adviesraad Vlaardingen gevraagd om mee te denken.    

Ter voorbereiding op de nota hebben we recent een enquête gehouden onder de ondernemers die zijn gevestigd op de bedrijventerreinen. Hieruit blijkt dat de ondernemers gemiddeld best tevreden zijn hun vestigingslocatie, maar dat de kwaliteit onder druk staat. Belangrijkste verbeterpunten die de ondernemers noemen zijn: parkeerproblematiek, uitstraling van de openbare ruimte en overlast en oneigenlijk gebruik. 

Hoe verder?

De uitkomsten van de enquête en het input vanuit het werkbezoek van de gemeenteraad neemt de gemeente mee bij het uitwerken van de nieuwe nota bedrijventerreinen. De nieuwe nota bedrijventerreinen zal naar verwachting in het najaar aan het college van B&W worden voorgelegd.