Beste ondernemers,

Het voorjaar is weer aangebroken! Dat betekent dat de terrassen weer vol stromen, Vlaardingers er meer op uit gaan en daarmee ook meer levendigheid in de stad komt. Dit jaar is het voorjaar extra feestelijk! We vieren dat Vlaardingen 750 jaar stadsrechten heeft. Door de hele stad vinden activiteiten en feestelijkheden plaats die samen door inwoners, organisaties en ondernemers, misschien ook wel door u, worden georganiseerd. Neem eens een kijkje op vlaardingen750.nl als u wilt weten wat er zoal gaat gebeuren. Hopelijk biedt het feestelijke jaar ook u mooie kansen. 

De afgelopen maanden is de gemeente samen met ondernemers bezig om een digitaal ondernemersloket in te richten. Met informatie over vestigen in Vlaardingen, bouwen, uitbreiden, starten, duurzaamheid en energie willen wij u op weg helpen met de praktische zaken rondom uw onderneming. Naar verwachting zal het digitale ondernemersloket eind mei live gaan.

In deze nieuwsbrief staan we stil bij verschillende onderwerpen. Zo praten we u bij over de nieuwe nota bedrijventerreinen waar de gemeente hard aan werkt. In de vorige nieuwsbrief werd u, als u op een bedrijventerrein gevestigd bent, uitgenodigd om daar uw input voor te leveren. Daar heeft u ruimschoots gehoor aan gegeven. Ik wil u daarvoor bedanken, omdat wij hiermee extra helder hebben waar we aandacht aan moeten besteden in de nieuwe nota bedrijventerreinen.  

Daarnaast zijn er ook weer een aantal mooie ontwikkelingen geweest voor de stad in het algemeen en de binnenstad in het bijzonder. In de binnenstad hebben we onlangs nog meer vergroening gerealiseerd in de Kuiperstraat en gaan we onverminderd door met het opwaarderen van de rest van de openbare ruimte. Daarnaast wordt de komende tijd, vooral dankzij Stichting Vlaardingen Partners, weer volop ingezet op citymarketing. Daarmee zetten we Vlaardingen op de kaart! 

Bij al deze ontwikkelingen is een rol weggelegd voor u als ondernemer. Ik zie ernaar uit om onverminderd samen met u te blijven werken aan de groei en bloei van onze mooie stad. Op naar een bruisende en ondernemende zomer! 

Bart Bikkers
Bart Bikkers
Wethouder Economische Zaken