Hoe krijgen we droge voeten in de KW- en Buitenhaven?

De Koningin Wilhelminahaven (hierna: KW-haven) en Buitenhaven zijn plekken met een historische sfeer. Loop of fiets je erlangs, ga je als ware terug in de tijd. De kades zijn het goud van deze havens, maar sinds jaar en dag lopen de kades bij hoogwater over. Dit gebeurt steeds vaker en het tast een deel van het historische erfgoed aan. Willen deze havens ook in de toekomst leefbaar blijven, zijn dringend aanpassingen nodig. Zeker als er in de nabije toekomst ook nieuwbouwwoningen in de Rivierzone komen.

illustratie kade Posad Maxwam HR  (002)Niet over een nacht ijs

Het is niet even een muurtje bouwen tegen wateroverlast. Met inhoudelijke experts van Arcadis en belanghebbenden in het gebied zijn vorig jaar uitgangspunten en selectiecriteria opgesteld. Vervolgens zijn uiteenlopende mogelijkheden onderzocht en is in de afwegingen o.a. gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit, techniek, (water)veiligheid, beheer en onderhoud en bijvoorbeeld kosten. 

Wikken en wegen

Na het wikken en wegen van de diverse mogelijkheden is gekozen voor de meest optimale oplossing: een muurconstructie als waterkering, met enkele openingen die bij hoog water gesloten worden.
Een eerste ontwerp is eind 2022 gemaakt. De afgelopen periode is het ontwerp van de muurconstructie verder uitgewerkt. Ook is gekeken naar de inrichting van de openbare ruimte, zodat er een aantrekkelijk gebied kan ontstaan.  

Puzzel

Het inrichten van deze ruimte is een ware puzzel. Het moet goed doordacht zijn met aanrijdroutes voor auto’s, fietsers en wandelaars en er moet ruimte zijn voor diverse functies, zoals parkeren en recreëren. Een meer groene uitstraling hoort daarbij met aandacht voor het historische karakter van dit gebied. Met omwonenden en ondernemers uit het gebied is gekeken naar wat is er echt nodig en waar is behoefte aan.

Meedenken

Tijdens een bijeenkomst in maart 2023 in ’t Prikkewater Packhuys met betrokkenen uit het gebied werd veel informatie uitgewisseld, dilemma’s besproken en alternatieve oplossingen aangedragen. Tijdens de 2e sessie op 26 juni in de Kroepoekfabriek is besproken op welke manier ideeën zijn meegenomen in het ontwerp, welke keuzes zijn gemaakt en wat de afwegingen zijn geweest.

Hoe verder?

Het ontwerp ligt er nu. De volgende stap is om het te realiseren. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Daarvoor is een gedetailleerd onderzoek nodig naar de technische uitwerking van de gekozen hoogwateroplossing. Dit onderzoek vormt de basis voor een aanbesteding om een ervaren bouwbedrijf te selecteren,die het ontwerp daadwerkelijk gaat maken.