College van B&W dient twee aanvragen in bij het Rijk

Het college van B&W heeft 13 september besloten om twee aanvragen in te dienen bij het Rijk voor de ontwikkeling van de Rivierzone. Een aanvraag van € 5,9 miljoen voor de zogenaamde Woningbouwimpuls (WBI) en een aanvraag van € 21,3 miljoen voor de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur 2022.

Met deze bijdragen wil het college de bouw van minimaal 2.450 woningen in de Rivierzone versneld realiseren. Dit geld is nodig voor investeringen in de publieke ruimte, bijvoorbeeld voor groen en infrastructuur.

Foto Bart BikkersWethouder Bart Bikkers, met o.a. Stadsprogramma Nieuwe Rivierzone in portefeuille: 
“Met de ontwikkeling van de Rivierzone voorzien we in een grote behoefte aan woningen in Vlaardingen en de regio. Wij leveren hiermee een substantiële bijdrage aan de regionale én landelijke woningbouwopgave van minister Hugo de Jonge. Een toekenning van deze aanvraag zorgt ervoor dat we deze ontwikkeling een enorme boost kunnen geven.”  

Meer woningen

De ontwikkeling van de Rivierzone levert een belangrijke bijdrage aan de ambitie om in Vlaardingen te groeien naar 39.000 woningen in 2030. De ontwikkeling van het gebied tot een gemengd woon- en werkgebied geeft Vlaardingen een nieuwe impuls. De bestaande wijken en de regio profiteren daar ook van. De Rivierzone is één van de acht stadsprogramma’s en daarmee een belangrijk speerpunt voor het college. De ontwikkeling is één van de grotere opgaven van de Hoekse Lijn, een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten, Provincie en MRDH. 

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte 

Beide aanvragen zijn nodig om de woningbouw in de Rivierzone binnen tien jaar te realiseren. De Woningbouwimpuls (WBI) voor de inrichting van de openbare ruimte in de Rivierzone, waaronder de realisatie van de hoogwateropgave. De Versnellingsgelden Infrastructuur voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Rivierzone voor de lange termijn. De bereikbaarheidsverbeteringen volgen uit het milieueffectrapport (MER), dat is vastgesteld in het kader van de Gebiedsvisie Rivierzone. 

Kosten en opbrengsten 

De verwachting is dat eind 2022 bekend wordt of de subsidies worden toegekend aan Vlaardingen. De totale benodigde bijdrage (cofinanciering) voor de gemeente Vlaardingen bedraagt € 17,4 miljoen. Het totaaloverzicht aan kosten en opbrengsten wordt in december voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.   
 
Een eerdere aanvraag WBI werd afgewezen. De hernieuwde aanvraag is naar aanleiding daarvan nader onderbouwd op belangrijke onderdelen. “We zijn nu echt een stap verder. De gebiedsvisie en het milieueffectrapport zijn door het college vastgesteld en we hebben meer zicht op de kosten van de realisatie. Het college kijkt met vertrouwen uit naar de beoordeling van de twee aanvragen. Dit maakt het mogelijk dat er binnen tien jaar in Vlaardingen een nieuwe wijk ontstaat, met ongepolijst robuuste charme. Een wijk die als geen ander gebied in Vlaardingen voorziet in de enorme woonbehoefte en waar wonen, werken en leren centraal staat”, aldus wethouder Bart Bikkers.