Bewoners en ondernemers geïnformeerd over hoogwateroplossingen Vlaardingen

Op donderdag 15 september werden inwoners en ondernemers van de KW-haven en Buitenhaven bijgepraat over de toekomst van de hoogwateraanpak. Deze biedt kansrijke opties, met een combinatie van vaste en tijdelijke elementen. Wethouder Bart Bikkers: “Bescherming tegen hoogwater is een voorwaarde voor de toekomst van het gebied.”

Informatiebijeenkomst van 15 septemberOnderzoek naar de mogelijkheden

Steeds vaker lopen de kades rondom de havens over. Een structurele hoogwateraanpak en passende ruimtelijke inrichting moet verpaupering van het aanwezige erfgoed voorkomen en de verdere ontwikkeling van de Rivierzone als woon-, werk- en verblijfsgebied mogelijk maken. De gemeente heeft, in afstemming met stakeholders uit het gebied, de regie genomen om de mogelijkheden voor de Koningin Wilhelminahaven te laten onderzoeken. Met inhoudelijke experts en belanghebbenden in het gebied zijn uitgangspunten en selectiecriteria opgesteld. Vervolgens zijn 21 mogelijkheden onderzocht, en beoordeeld op de ruimtelijke kwaliteit, techniek, (water)veiligheid, beheer en onderhoud, kosten, verkeer, duurzaamheid, toekomstvastheid en uitvoering.

Kansrijke schetsen

Twee schetsvarianten voor hoogwaterbescherming en ruimtelijke inpassing zijn het meest kansrijk gebleken. Op beide schetsen staat er achter de kade een vast element (oranje), bijvoorbeeld een muur. Hierop kan een flexibel element geplaatst worden. Zo kunnen wisselingen in de waterstand opgevangen worden. Bij laag water is de kade volledig toegankelijk. Bij hoog water is het deel van de kade achter de muur niet toegankelijk. 

Optie 1

Schetsvarianten hoogwaterbescherming 

optie 2

Schetsvoorstel van herinrichting kades met hoogwaterkering

Het voorstel voor de hoogwateroplossing bevindt zich nog  in de schetsfase. De gemeente werkt deze komende tijd samen met verschillende partijen verder uit. Wethouder Bart Bikkers benadrukte tijdens de bijeenkomst dan ook het belang van samenwerking bij de hoogwateraanpak. “Dit is niet door één partij op te lossen. De gemeente neemt de regie maar voor een goede oplossing en inpassing vraagt dit samenwerking met de ontwikkelaars en belanghebbenden binnen dit gebied.”  

Vervolg

Financiering zal deels uit het gebied zelf moeten komen, en deels van de gemeente. In december worden de mogelijkheden voor de hoogwateroplossing en kosten aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna start de gedetailleerde uitwerking van de mogelijkheden, door de gemeente, inwoners en ondernemers in het gebied. 

Terugkijken

Bekijk de informatiebijeenkomst van 15 september hieronder terug.