Brede steun voor Gebiedsontwikkeling Rivierzone

Op donderdag 13 oktober heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Rivierzone en vier bestemmingsplannen vastgesteld. Het college van B&W is zeer tevreden met de brede steun vanuit de raad. Wethouder Bart Bikkers: “Dit is een belangrijke stap naar de ontwikkeling van de Rivierzone tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, te werken en te recreëren. Waarmee we, samen met ontwikkelaars, voorzien in de grote vraag naar woningen.”

Ontwikkeling Rivierzone projecten geel en rozeBestemmingsplannen

Op 9 maart presenteerden gemeente en ontwikkelaars de Gebiedsvisie en vier bestemmingsplannen: District U/ Maaswijk-West, New Haven: Maasboulevard-Westhavenkade, Eiland van Speyk en de dezonering van het industrieterrein Vulcaanhaven/ KW-haven. In de bestemmingsplannen komen verschillende belangen samen, om niet alleen woningbouw mogelijk te maken maar bijvoorbeeld ook het bedrijfsleven voldoende ruimte te geven. Dit was een nadrukkelijk punt van aandacht in de totstandkoming. 

Rijksbijdragen

Onlangs diende het college van B&W twee aanvragen in bij het Rijk voor de ontwikkeling van de Rivierzone. Een aanvraag van € 5,9 miljoen voor de zogenaamde Woningbouwimpuls (WBI) en een aanvraag van € 21,3 miljoen voor de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur 2022. Met deze bijdragen wil het college de bouw van minimaal 2.450 woningen in de Rivierzone versneld realiseren. Dit geld is nodig voor investeringen in de publieke ruimte, bijvoorbeeld voor groen en infrastructuur.
 
“Het gaat om een boel geld dat wij niet hebben. De Rivierzone is Vlaardings grootste ontwikkelgebied en één van de grootste woningbouwontwikkelingen in de regio. De bijdrage vanuit het Rijk is essentieel voor Vlaardingen. Zonder het geld vanuit Den Haag komt de bouw van het grote aantal woningen niet van de grond.  Met het vaststellen van de Gebiedsvisie en bestemmingsplannen geeft de Vlaardingse raad een duidelijk signaal dat we snel aan de slag willen”, aldus wethouder Bart Bikkers.  

Meer informatie over de Rivierzone vindt u op www.vlaardingen.nl/rivierzone