Start uitwerking hoogwateroplossing en ruimtelijke inpassing KW-haven

Om woningbouw mogelijk te maken in de Koningin Wilhelmina Haven is een hoogwateroplossing nodig. De gemeente Vlaardingen is in april gestart met de verkenning en uitwerking van een hoogwateroplossing en ruimtelijke inpassing in de KW-haven.

Foto bezoek Eiland van Speyk

Ingenieursbureau Arcadis is geselecteerd om aan de hand van uitgangspunten, scenario’s en een variantenstudie tot een passende oplossing te komen voor de hoogwaterproblematiek. De komende maanden wordt samengewerkt met de Stichting de Nieuwe Haven. Naar verwachting volgt na de zomer een bijeenkomst in de KW-haven over de stand van zaken.