Erfgoed Deal aanvraag KW-haven in ontwikkeling

De Erfgoedkwartiermakers Coöperatie werkt aan een aanvraag voor een Erfgoed Deal voor de Koningin Wilhelminahaven (KW-haven) in Vlaardingen. Dit doet de coöperatie samen met betrokkenen. De aanvraag richt zich op de herbestemming en erfgoed-inclusieve ontwikkeling van het cultuurhistorische gebied. Deze leveren een bijdrage aan grote opgaven als klimaat, energie en groei. Wanneer de Erfgoed Deal wordt toegekend, kan deze een financiële bijdrage leveren. De gemeente dient de aanvraag op 13 september in.

Erfgoed Deal KWhaven

Erfgoed Deal KWhaven legenda

Het programma Erfgoed Deal financiert projecten gericht op gebiedsontwikkelingen waarbij één of meer van de volgende thema’s spelen: klimaatadaptatie, energietransitie en stedelijke groei en krimp. Hierbij is het belangrijk dat het gebied kan worden ontwikkeld met behoud van het erfgoed. Het erfgoed behoudt waarde, maar voegt ook waarde toe.

Het programma is een samenwerking tussen de vier ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast bestaat de samenwerking uit Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de organisaties Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Rijksvastgoedbedrijf en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Erfgoed Deal en de KW-haven

De Erfgoed Deal kan een belangrijke financiële bijdrage leveren aan de transformatie van de Koningin Wilhelminahaven. Dit cultuurhistorisch rijke gebied ontwikkelt zich naar een gebied met een gemengd stedelijk milieu met woon-, werk- en recreatiefuncties. Hierbij kunnen de verschillende soorten erfgoed in het gebied bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Denk aan de woningopgave, de klimaatopgave en aan de verduurzaming en toegankelijkheid van het gebied.

Programma ontwikkeling Rivierzone

De Koningin Wilhelminahaven maakt deel uit van het project Ontwikkeling Rivierzone in Vlaardingen. Het project bestaat uit 3 kerngebieden: de Koningin Wilhelminahaven, Maaswijk en de zuidelijke binnenstad. In deze gebieden worden nieuwe woningen gebouwd en komen voorzieningen. Op loop- en fietsafstand ligt de snelle verbinding naar Rotterdam en naar het strand. Zo komen wonen, werken en recreëren samen. In totaal komen er tussen de 2450 en 3100 nieuwe woningen bij in een mix van hoogstedelijke bouw en groen. De woningen krijgen verschillende prijsklassen. 

Begin augustus wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor belanghebbenden. Houdt u deze website in de gaten voor meer informatie. Meer informatie over de Erfgoed Deal vindt u op www.erfgoeddeal.nl.