Kademuren als toekomstige oplossing tegen hoogwater in deel Rivierzone

Er zijn het afgelopen jaar verschillende mogelijkheden onderzocht om hoogwater in de Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven tegen te gaan. Uit het onderzoek is in samenwerking tussen de diverse betrokken partijen een kademuur op de kade als beste oplossing naar voren gekomen. Ingenieursbureau Arcadis heeft deze oplossing teruggebracht naar één schetsontwerp. Hierover werden belangstellenden op donderdag 16 februari bijgepraat tijdens de informatiebijeenkomst in het Delta Hotel. Het schetsontwerp wordt nog dit jaar verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

impressie van de kademuren
Impressie van de kademuren die de havens gaan beschermen tegen hoogwater

Meedenken

Het streven is om eind maart samen met inwoners van Vlaardingen en andere betrokken partijen na te denken over de nadere invulling van het gebied. Inwoners en omliggende bedrijven die mee willen denken over hoe de kademuren en het openbare gebied rondom de kademuren eruit gaan zien, kunnen hun ideeën delen. Hiervoor organiseert de gemeente verschillende participatiesessies. Informatie hierover ontvangen directe betrokkenen binnenkort via een brief. Ook komt de informatie te staan in de online nieuwsbrief over de Rivierzone. Bent u geïnteresseerd en wilt u meedenken? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via www.vlaardingen.nl/nieuwsbrieven.

impressie van de rivierzone vanuit de lucht
Impressie door ingenieursbureau Arcadis van de hoogwateroplossing in het havengebied van bovenaf

Planning

De verwachting is dat het definitieve ontwerp eind dit jaar klaar zal zijn. Hierin zit onder andere  de technische uitwerking. Nagedacht wordt dan bijvoorbeeld over hoe de openingen tussen de kademuren (coupures) het beste gesloten kunnen worden. In 2024 wordt de realisatie opgestart. Denk hierbij aan het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, zoals het contracteren van een aannemer en het verleggen van ondergrondse kabels en leidingen.

Ontwikkeling Rivierzone

De gemeente Vlaardingen wil de verbinding van de stad met de rivier terugbrengen en van de Rivierzone een hoogwaardig woon-, werk- en verblijfsgebied maken. Het Programma Ontwikkeling Rivierzone bestaat uit drie gebieden: de Koningin Wilhelminahaven (KW-haven), Maaswijk en de zuidelijke binnenstad. In deze gebieden worden nieuwe woningen gebouwd en komen voorzieningen. In totaal komen er tussen de 2450 en 3100 nieuwe woningen bij in een mix van hoogstedelijke bouw en groen.